O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Duży też może – dotacje na innowacje

UE
UE poir.gov.pl
Znacząca cześć przekazu dotyczącego dofinansowania unijnego związanego z działalnością innowacyjną dedykowana jest firmom małym i średnim. Duże przedsiębiorstwa się pomija, jednakże one też mogą skorzystać z dotacji. Są jednak pewne ograniczenia oraz dodatkowe warunki z którymi taka firma musi się liczyć. Poniżej krótko o nich.

Projekty zakładające prace B+R

A. Głównie szczebel centralny

Większość konkursów regionalnych przeznaczonych jest dla firm MŚP, bądź takowe otrzymują dodatkowe punkty związane ze swoim statusem. Konkursy otwarte dla dużych firm organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wśród nich są:

- PO IR 1.1.1. tzw. Szybka Ścieżka – nabór niemal cały rok, konkurs dedykowany tylko dużym przedsiębiorcom
- PO IR 1.1.2 tzw. Demonstrator – brak naboru w 2017 roku
- PO IR 1.2. Programy Sektorowe – dopuszczane są konsorcja przedsiębiorstw
- PO IR 4.1.2 Regionalne Agendy Badawcze – konsorcjum biznes-nauka
- PO IR 4.1.4. Projekty Aplikacyjne – konsorcja biznes-nauka oraz innowacja w skali świata

B. Duże firmy – duże projekty

Nie jest to zasada stała, nie obejmuje bowiem np. programów sektorowych NCBR oraz konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku jednak najpopularniejszego działania tj. tzw. Szybka Ścieżka (PO IR 1.1.1.) min. wartość projektu badawczego dla dużej firmy to 12 mln zł, w tzw. Demonstratorze było to 30 mln zł.

C. Niższa intensywność pomocy

W projektach badawczych intensywność pomocy zależy od charakteru prowadzonych prac, i tak w przypadku dużych firm maksymalna intensywność może wynieść:
- Badania przemysłowe: 65%
- Prace rozwojowe: 40%

D. Efekt dyfuzji

Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub organizacją pozarządową lub organizacją badawczą, w tym w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.


E. Dłuższy okres trwałości

Duży przedsiębiorca musi się liczyć iż tzw. okres trwałości projektu wynosi 5 lat, a nie jak w przypadku MŚP 3 lata.

F. Monitorowanie dochodu wynikającego z projektu


Szczególnie w konkursach w ramach RPO można się spotkać z koniecznością monitorowania dochodu wynikającego z projektu i ewentualnego pomniejszenia dofinansowania z tego tytułu. W NCBR dostosowano tak przepisy by uniknąć takiej konieczności.

Projekty zakładające inwestycje w infrastrukturę B+R.


W zasadzie jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, to w ramach PO IR dla dużych przedsiębiorstw dostępne jest tylko działanie 2.1. budowa i rozwój Centrum B+R, lub jego odpowiedniki w ramach RPO.

W przypadku konkursu 2.1. przedsiębiorstwa MŚP dostają premię w wysokości 5 pkt., duże firmy mogą też liczyć na znacznie niższe procent dofinansowania, co zależy od miejsca realizacji projektu:
- 10% - Warszawa od 2018 roku
- 15% - Warszawa do 2018 roku
- 20% - podregion warszawski zachodni
- 25% - dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie
- 35% - kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego
- 50% - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Ponadto realizacja projektu nie może skutkować utratą miejsc pracy przez więcej niż 100 osób, należy wykazać współpracę z MŚP, NGO lub organizacją badawczą oraz monitorować dochód. Okres trwałości również trwa 5 lat.W przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)

Zestawienie wszystkich ogłoszonych oraz zaplanowanych konkursów na rok 2017 znajduje się tutajTwitter @dabkowskiB
Trwa ładowanie komentarzy...