O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Branża Robotech - Polskie firmy się robotyzują

http://robotech.info.pl/
Ostatnio media poświęcają sporo czasu na tematy związane z „robotyzacją”, ze szczególnym uwzględnieniem udziału robotów w „zabieraniu nam pracy”. W kontekście dyskusji o postępującej robotyzacji, często pojawia się również temat „dochodu gwarantowanego” czy opodatkowania robotów. W mojej opinii jedno jest pewne, robotyzacja, szczególnie w przemyśle, postępuje w tempie bardziej niż zauważalnym. Abstrahując od jej potencjalnych skutków, sprawdźmy czy nasi przedsiębiorcy i urzędnicy uczestniczą w zmianie, czy raczej się jej przyglądają.

Rankingi i statystyki

Zestawienie ze sobą wyników klubów reprezentujących Polskę w europejskich pucharach oraz aktualnego rankingu FIFA jest dobitnym przykładem, że statystyka nie zawsze stanowi idealne odzwierciedlenie rzeczywistości. Nie mniej jednak trudno ją pominąć w kontekście oceny stopnia robotyzacji polskiego przemysłu. Cóż, w odróżnieniu od Rankingu FIFA dane w tym obszarze stanowią raczej o potencjale rozwoju a nie sile…

Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) Polska z 16 sztukami robotów na 10 tys. pracowników w przemyśle plasuje się w ogonie krajów Europy, nie tylko zachodniej ale i za plecami naszych bliskich sąsiadów jak choćby Czechów, którzy mają 45 robotów, o krajach tak zaawansowanych technologicznie jak Korea Płd. z 411 sztukami nie wspominając. (za wGospodarce.pl). Całkiem trafna zatem wydaje się być niedawna diagnoza New York Times wskazująca tanią siłę roboczą jako wciąż główne źródło konkurencyjności polskiej gospodarki.

Błyskawiczne tempo wzrostu w Polsce

Cóż, w przypadku innowacji chyba musimy jeszcze trochę poczekać na rankingi, które będą mówiły coś pozytywnego o naszym kraju (jak i artykuły zagranicznych mediów nie odnoszące się tylko do kosztu roboczogodziny). Myślę, że pozytywną informacją jest to, że zgodnie z danymi zebranymi przez Control Engineering Polska w 2013 r. dostarczono na nasz rynek 692 roboty przemysłowe, w 2014 r. było to już 1267 robotów, a w 2015 r. osiągnięto rekordowe 1795 sztuk. Daje to wzrost o ponad 259% w ciągu dwóch lat.


Nie znalazłem żadnych danych na temat tego ile podmiotów zajmuje się w Polsce opracowywaniem robotów przemysłowych, brakuje też informacji na temat wartości sprzedaży branży etc. Wiele z polskich firm zajmujących się robotyką i automatyką ma przypisane następujące kody PKD: 28.29 oraz 28.99. Za pomocą narzędzia rynkometr.pl można zatem oszacować ilość tego typu podmiotów (niestety dane są niezbyt aktualne). Jak widać w latach 2009-2014 nastąpił istotny wzrost ich liczebności co może sugerować, że nie tylko popytowa ale i podażowa strona rynku zauważa w nim duży potencjał.


Robotyka a strategia rozwoju Państwa i regionów

Jak widać Polscy przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać potencjał robotyzacji i automatyzacji, co na to urzędnicy? Jako punkt odniesienia można przyjąć tzw. Inteligentne Specjalizacje, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Z punktu widzenia regionów tylko województwo Mazowieckie, Śląskie oraz Warmińsko-Mazurskie nie ujmują robotyki i automatyki w swoich strategiach rozwoju (przynajmniej nie bezpośrednio), skupiając się na innych aspektach. Jeśli chodzi o Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Technologicznych stanowi oddzielny ich element obejmując takie obszary jak np. optymalizację procesów czy systemy sterowania. Dla przedsiębiorców chcących zautomatyzować proces dobrą informacją jest, iż bardzo często taką inwestycję będzie mógł dofinansować ze środków unijnych (szczególnie w ramach działań regionalnych). Automatyka maszyn została ujęta również w wykazie sektorów strategicznych (branż kluczowych) na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak widać, przynajmniej w teorii, również urzędnicy zauważają potencjał jeśli chodzi o robotyzację i automatyzację przemysłu. Można zatem zadać pytanie dlaczego jest jak jest?

Branża się aktywizuje

Rozwój branży widoczny jest również w innym aspekcie, organizowanych jest coraz więcej wydarzeń nie tylko tych specjalistycznych. Jednym z wyróżniających się jest konferencja Robotech, odbywająca się w tym roku we Wrocławiu (19 wrzesień). Prelegenci, tematy przez nich poruszane oraz partnerzy wydarzenia sugerują ciekawą inicjatywę nie tylko dla osób ściśle powiązanych z branżą. Mowa będzie m.in. o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w robotyce, czy o industry 4.0. stąd na wydarzeniu można się spodziewać osób z wielu branż (zarówno producenci robotów jak i potencjalnie zainteresowani ich wdrożeniem). Link do strony konferencji: www.robotech.info.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...