O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Jak wydać miliard złotych w trzy miesiące?

POIR 1.1.1. Miliard w trzy miesiące
POIR 1.1.1. Miliard w trzy miesiące Fotolia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ma na to doskonały plan… zamierza „rozdać” je małym firmom, a celem jest wsparcie działalności badawczo rozwojowej. Duże przedsiębiorstwa również nie mają na co narzekać, przeznaczono dla nich dodatkowe 350 mln zł. W sumie, w ramach nowej Szybkiej Ścieżki do wydania jest 1,35 mld zł, konkursy trwają tylko 3 m-ce. Nowe jest nie tylko rozdanie, ale i zasady, które czynią dotację w ramach PO IR 1.1.1. jeszcze bardziej atrakcyjną.

Przedsiębiorcy bardziej skuteczni w pozyskiwaniu dotacji B+R

W piątek NCBR ogłosił listę rankingową dla naboru z czerwca (dostępna tutaj), który zamykał konkurs z pierwszej części roku. Trzeba powiedzieć, że wprowadzona w poprzednim naborze zmiana, polegająca na obowiązkowej wizycie ekspertów u wnioskodawcy, miała pozytywny wpływ na ocenę Projektów. Każdy z aplikantów miał w końcu okazję spojrzeć ekspertom w oczy i wytłumaczyć co „autor miał na myśli” pisząc wniosek. Statystyka pokazuje, że współczynnik powodzenia dla naboru z pierwszego półrocza 2017 wzrósł blisko trzykrotnie względem lat poprzednich (było 13% dla lat 2015-2016 w 2017 jest to 35%). Co więcej w końcu wydane zostały wszystkie zaplanowane środki…
Aktualne zmiany powinny natomiast wpłynąć na atrakcyjność, tym samym zwiększyć popularność tego działania, co może oznaczać że nie każdy pozytywnie oceniony projekt otrzyma dofinansowanie (z powodu limitu środków), stąd nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Większe pieniądze dla Beneficjentów

Wprowadzone zmiany, ogólnie rzecz ujmując, prowadzą do zwiększenia możliwego do uzyskania dofinansowania. Przede wszystkim oprócz prac B+R, w ramach projektu można ująć działania przedwdrożeniowe, czyli wszystko co ma przybliżyć rezultat projektu do wdrożenia (np. certyfikacja produktu, badania rynkowe, zgłoszenie patentowe – przy czym nie mówimy o działaniach inwestycyjnych – nowej maszyny wciąż nie kupimy). Na działania przedwdrożeniowe można uzyskać aż 90% dofinansowania (jeśli ktoś ma wolny limit pomocy de Minimis). Wartość kosztów przedwdrożeniowych nie może wynosić więcej niż 20% wartości całego projektu.

Wzrósł też limit kosztów rozliczanych ryczałtowo (tzn. „nie muszę pokazywać faktury”), z 17% do 25%. Naliczane są one jako procent innych wydatków (z wyłączeniem podwykonawstwa). Ich celem jest sfinansowanie zarządzania projektem i innych działań administracyjnych.

Dostęp dla mniejszych projektówOd października do konkursu mogą przystąpić projekty o wartości min.:
- 1 mln zł dla MŚP (było 2 mln zł)
- 5 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa startującego samodzielnie (było 12 mln zł)
- 10 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa startującego w konsorcjum (kolejna nowość, do tej pory konsorcja nie były dopuszczone)
Powinno to istotnie przełożyć się na ilość zgłoszonych projektów.

Więcej podwykonawstwa


Ponadto większą część prac można zlecić podwykonawcom (głównie jednostkom naukowym), co istotne wprowadzono także zakaz współdzielenia członków zespołu. Tzn. że jeśli w ramach projektu zaplanujemy np. podwykonawstwo, osoba wskazana w zespole wnioskodawcy nie może wykonywać żadnych czynności po stronie podwykonawcy (do tej pory praktykowano zatrudnianie pracowników naukowych w zespole przedsiębiorstwa, którzy jednocześnie prowadzili prace po stronie jednostki naukowej będącej podwykonawcą wybranych zadań)

Wnioski można już składać, a nabór trwa do końca grudnia (29-go godz. 16-ta). Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursu.

MŚP: link

Duzi przedsiębiorcy: link

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...